Enkäter - bara för familjehem

Enkäter för marknadsföring och kvalitet

Konsulentenkäten

 • Familjehemmen utvärderar konsulenterna m h a gemensamma branschfrågor som
  • information inför att bli familjehem, inför en placering
  • utbildningar före och under placering
  • konsultens kunskap, engagemang och tillgänglighet
  • organisationens kunskap, engagemang och tillgänglighet
 • Varje kund kan dessutom lägga till fyra egna frågor.
 • Svaren ges i form av betyg och kommentarer.
 • Vi skickar ut mejl och sms-påminnelser.
 • Webbenkät med slumpvisa djupintervjuer på telefon
 • Löpande under året
 • Rapporter för utveckling och marknadsföring
 • För internt respektive externt bruk
 • Utskrift och fil
 • Grafer och kommentarer
 • Per konsulent och totalt
 • Trender över tiden
 • Jämförelser med branschen

Kontakta oss
Klicka här för kontaktuppgifter.

 

Vänligen vänta...