Förfrågan

Familjehem till 14 årig pojke (ID 19726)

Söker privat familj

Publicerad 2024-04-19

Beskrivning:

Vi söker stadigvarande familjehem till en 14-årig artig och vältalig pojke med diagnoser ADHD och Tourettes syndrom. Pojken har behov av en förutsägbar vardag med förberedelser inför nya moment, då han själv har drag av rigiditet/fyrkantighet.

Då han tidigare utsatts för att vuxna i hans omedelbara närhet överkonsumerar alkohol, är det av vikt att familjehemmet inte konsumerar alkohol på ett sätt som riskerar att trigga igång stressreaktioner. När han utsätts för svåra stresspåslag och blir frustrerad kan han bli aggressiv och då agera ut verbalt samt i viss mån ge sig på materiella ting. Han blir dock aldrig fysiskt våldsam. Om man bemöter honom lågaffektivt samt med förståelse och empati, elimineras mycket av hans frustration vilket innebär att hans utbrott också minskar i såväl frekvens som omfattning. Som det ser ut i nuläget har han svårigheter att koncentrera sig i skolan och har därför anpassade studier där han vistas i mindre grupp samt genom förkortad skoldag. Med en tryggande tillvaro och känslomässigt tillgängliga vuxna, har han möjligheter att utveckla såväl de kognitiva som de beteendemässiga förmågorna i positiv riktning.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:

Skåne län

logotyp Svalövs kommun Svalövs kommun

Org-nr.: 212000-0993

ID: 19726

Svalövs kommun (Svalövs kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.