Förfrågan

Familjehem till 15-årig pojke (ID 19778)

Söker privat familj

Publicerad 2024-05-24

Beskrivning:

Pojken är placerad enligt LVU på grund av omsorgsbrister hos hans vårdnadshavare. Han behöver bygga sunda och trygga relationer med vuxna som han kan lita på. Han har mål i livet och behöver få stöd att kunna förverkliga dem. Pojken har ADD och behov av stöd med struktur, rutiner och vägledning här och nu samt inför vuxenlivet. Vi söker ett familjehem som kan vara väl engagerade i skolgången. Det finns fungerande anpassningar i skolgången som är viktiga att behålla. Pojken gillar att gå på gym och önskar börja på en sport. Han har ett fungerande umgänge med den ena föräldern. Vi söker ett familjehem i Järva med omnejd.

Socialtjänstens ersättning utgår enligt SKR:s riktlinjer. Vi kan erbjuda ersättning för inkomstbortfall. Familjevården i Järva erbjuder: – Grundutbildning för familjehem. Utbildningen baseras på socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i – Olika typer av fortbildningar – Skolfam – en skolsatsning till barn som är placerade i familjehem. Stödinsatsen syftar till att höja skolresultatet för familjehemsplacerade barn inom Stockholms län – BRIS stödgruppsverksamhet – ett särskilt stöd till familjehemsplacerade barn mellan 7 och 18 år. Stödgruppsverksamheten bedrivs genom ett samarbetsavtal mellan Stockholms stad och BRIS – Tillgång till enskild handledning av särskilt utbildad handledare vid behov – Mentorsfamiljer som fungerar som komplement till socialtjänsten. Syftet är att barn i familjehem ska få ökad stabilitet under placeringstiden och att familjehemmet får stöd av mentorsfamiljer – Vid akuta situationer utanför kontorstid har Stockholms Stad en gemensam socialjour

Vi söker i följande län:

Stockholms län

logotyp Stockholm Järva stadsdelsförvaltning Stockholm Järva stadsdelsförvaltning

Org-nr.: 212000-0142

ID: 19778

Stockholm Järva stadsdelsförvaltning (Stockholm Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning) ansvarar för innehållet på denna sida.