Förfrågan

Familjehem till 16-årig pojke (ID 19779)

Söker privat familj

Publicerad 2024-05-24

Beskrivning:

 Vi söker ett familjehem till en lugn ungdom som är lätt att prata med. Pojken har en bakgrund av att ha vuxit upp och tagit ett stort ansvar för tidigt. Vi söker därför ett familjehem med stabila vuxna som kan stödja honom i hans utveckling. Pojken trivs i skolan och skolgången fungerar bra. Han har ADD och hjälpmedel för det. Pojken har en god kontakt med den ena föräldern. Det finns önskemål om en spansktalande familj. Vi söker ett familjehem i Stockholm.

Socialtjänstens ersättning utgår enligt SKR:s riktlinjer. Vi kan erbjuda ersättning för inkomstbortfall. Familjevården i Järva erbjuder: – Grundutbildning för familjehem. Utbildningen baseras på socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i – Olika typer av fortbildningar – Skolfam – en skolsatsning till barn som är placerade i familjehem. Stödinsatsen syftar till att höja skolresultatet för familjehemsplacerade barn inom Stockholms län – BRIS stödgruppsverksamhet – ett särskilt stöd till familjehemsplacerade barn mellan 7 och 18 år. Stödgruppsverksamheten bedrivs genom ett samarbetsavtal mellan Stockholms stad och BRIS – Tillgång till enskild handledning av särskilt utbildad handledare vid behov – Mentorsfamiljer som fungerar som komplement till socialtjänsten. Syftet är att barn i familjehem ska få ökad stabilitet under placeringstiden och att familjehemmet får stöd av mentorsfamiljer – Vid akuta situationer utanför kontorstid har Stockholms Stad en gemensam socialjour

Vi söker i följande län:

Stockholms län

logotyp Stockholm Järva stadsdelsförvaltning Stockholm Järva stadsdelsförvaltning

Org-nr.: 212000-0142

ID: 19779

Stockholm Järva stadsdelsförvaltning (Stockholm Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning) ansvarar för innehållet på denna sida.