Förfrågan

Familjehem till syskon, 14 och 16 år gamla. (ID 19486)

Söker privat familj

Publicerad 2023-12-08

Beskrivning:

Vi söker ett stadigvarande familjehem till ett syskonpar, pojkar, 14 respektive 16 år gamla. Syskonen är idag placerade i ett jourhem och ska fortsätta vara placerade tillsammans.

Den yngre brodern beskrivs som en väldigt god och härlig pojke med stort hjärta. Han ligger i fas i sin utveckling men har vissa koncentrationssvårigheter i skolan, är impulsstyrd. Pojken är påverkad av den situation han och hans syskon befinner sig i och har behov av stöd och samtal kring detta, kontakt med BUP finns. Pojken har viss övervikt och behöver uppmuntras till fysisk aktivitet.

Den äldre brodern beskrivs mycket trevlig och väluppfostrad. Han går i skolan i centrala Göteborg och skolgången är väl fungerande. På sin fritid spelar han fotboll, han har god fysisk hälsa. Ungdomen har behov av att prata om och bearbeta det han varit med om.

Vi söker ett familjehem med engagemang och tid för dessa pojkar, en eller två vuxna. Andra barn i familjehemmet går bra. Det är önskvärt att ni som eventuellt familjehem bor i Göteborg, allra helst på Hisingen, för att den yngre brodern ska kunna ha kvar sin skolgång, samt kontakter och umgänge för båda pojkarna. Annat geografiskt läge kan fungera vid rätt matchning.

Som familjehem för Familjehemsenheten Hisingen erbjuds du bland annat:
- Stöd och handledning av kompetenta familjehemssekreterare med socionomexamen
- Vid behov fördjupad handledning av psykolog med inriktning på barn
- Grundutbildning för familjehem "Ett hem att växa i"
- Föreläsningar om relevanta ämnen två gånger per termin
- Möjlighet till kostnadsfritt samtalsstöd i olika privat- och arbetsrelaterade frågor via Falck Healthcare i sådant som rör t.ex. relationer, juridik, ekonomi och existentiella frågor
- Arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid behov

Välkommen att höra av dig vid intresse så kan vi berätta mer!

Vi söker i följande län:

Västra Götalands län

logotyp Göteborg, socialnämnden Hisingen Göteborg, socialnämnden Hisingen

Org-nr.: 212000-1355

ID: 19486

Göteborg, socialnämnden Hisingen ansvarar för innehållet på denna sida.