Förfrågan

Familjehem till syskon 8 och 13 år (ID 19484)

Söker privat familj

Publicerad 2023-12-08

Beskrivning:

Två syskon som är 8 och 13 år gamla behöver komma till ett stadigvarande familjehem. I nuläget är de placerade i jourhem. Det är viktigt att syskonen kommer till samma familjehem.

Flickan är 8 år och beskrivs som glad och med mycket energi som gillar att dansa och rita. Flickan går i åk 2 och har en bra utveckling i skolan. Hon kan bli ledsen ibland över situationen att vara placerad och saknar sin förälder.

Pojken är 13 år och beskrivs som glad, smart och intresserad av fotboll. Han ligger efter i sin språkliga utveckling och har inlärningssvårigheter. Han har i dagsläget ingen diagnos, men det kommer utredas hur det ligger till.

Båda syskonen har lite övervikt så därför är det bra om ni som familjehem är aktiva och bra att få med er barnen på aktiviteter. Det är önskvärt att ni som eventuellt familjehem bor i Göteborg, allra helst på Hisingen, för att barnen ska kunna ha kvar sin skolgång, andra kontakter och umgänge. Men annat geografiskt läge kan funka vid rätt matchning. Det är bra om ni är två vuxna som delar på uppdraget, men kan eventuellt fungera med ensamstående också. Andra barn i familjen är ok, men helst inte för många biologiska barn eller andra placeringar eller jämnåriga.

Som familjehem för Familjehemsenheten Hisingen erbjuds du bland annat:
- Stöd och handledning av kompetenta familjehemssekreterare med socionomexamen
- Vid behov fördjupad handledning av psykolog med inriktning på barn
- Grundutbildning för familjehem "Ett hem att växa i"
- Föreläsningar om relevanta ämnen två gånger per termin
- Möjlighet till kostnadsfritt samtalsstöd i olika privat- och arbetsrelaterade frågor via Falck Healthcare i sådant som rör t.ex. relationer, juridik, ekonomi och existentiella frågor
- Arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid behov

Välkommen att höra av dig vid intresse så kan vi berätta mer!

Vi söker i följande län:

Västra Götalands län

logotyp Göteborg, socialnämnden Hisingen Göteborg, socialnämnden Hisingen

Org-nr.: 212000-1355

ID: 19484

Göteborg, socialnämnden Hisingen ansvarar för innehållet på denna sida.