Förfrågan

Hej 😊 Jag söker omgående ett lämpligt familjehem till manlig ungdom. (ID 19342)

Söker konsulenstödd familj

Publicerad 2023-09-22

Beskrivning:

Manlig ungdom född 05. Har stort behov av struktur och förutsägbarhet. Är behov av en trygg och vuxen som är hemma på heltid. Familjehemmet ska inte ha andra placeringar som pågår. Familjehemmet får inte ha flera biologiska hemmavarande barn. För att placeringen ska fungera krävs en introduktion mellan ungdomen och familjehemmet. Detta innebär att familjehemmet ska vara beredda att träffa ungdomen innan placeringen. Ungdomen har varit placerad utifrån missbruksproblematik samt kriminalitet kopplat till missbruket. Har under placeringarna kommit i konflikt med andra ungdomar. Konstaterat att ungdomen har behov av att bo i en familj där det inte bor flera andra ungdomar. Ungdomen har varit placerad på flera HVB hem och i familjehem, har vid tidigare placeringar kommit i konflikt både med medboende och personal/vuxna. Ungdomen har en bristande anknytning till sin ursprungsfamilj. Ungdomen har bristande skolbakgrund. Har ni möjligen någon familj ni tror skulle lämpa sig?

Vi söker i följande län:

Hela landet

logotyp Lessebo kommun Lessebo kommun

Org-nr.: 212000-0613

ID: 19342

Lessebo kommun (Lessebo kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.