Förfrågan

Piteå kommun söker stadigvarande familjehem till pojke född -16 (ID 19446)

Söker privat familj

Publicerad 2023-11-17

Beskrivning:

Socialtjänsten i Piteå söker ett stadigvarande familjehem till pojke sju år i Norrbotten. Pojken är i dagsläget jourplacerad enligt LVU i Piteå kommun sedan oktober. Pojken är född och uppvuxen med sina föräldrar i Piteå.

Pojken ligger långt efter i sin utveckling och har därför behov av stöd i samtliga områden, som exempelvis språkträning, hygien, skola, stimulans och känslomässigt stöd.

Önskemål angående matchning: Önskvärt är om familjehemmet har erfarenhet av tidigare placeringar då pojken kräver omsorg och struktur. Det vore även bra om det finns andra barn i familjen då pojken ser upp till och har ett behov av socialt samspel med andra barn.

Umgängen kommer ske med vårdnadshavare och nätverk i samplanering med socialtjänsten. Det är av vikt att det finns tid och utrymme för familjehemmet att ta emot pojken.

Placering planeras ske så snart som möjligt. Vi önskar ett direkt samarbete med familjehemmet.

Vi söker i följande län:

Norrbottens län

logotyp Piteå kommun Piteå kommun

Org-nr.: 212000-2759

ID: 19446

Piteå kommun (Piteå kommun) ansvarar för innehållet på denna sida.