Handledare, Utbildare och Föreläsare

Handledare, Utbildare och Föreläsare som vänder sig till socialtjänsten

Här hittar du vana och erfarna Handledare, Utbildare och Föreläsare som tillsammans har många års erfarenhet av att handleda, utbilda, föreläsa och leda kurser och workshops.

Vill du också synas mot socialtjänsten? 
Kontakta oss
Klicka här för kontaktuppgifter.

 • Familjefokus

  Föreläsningar familjebehandling handledning
  Familjefokus är ett företag som kan fungera som ett komplement till befintlig verksamhet.

  0734-41 64 77

  Familjefokus startades för tre år sedan och drivs av Sara Winter och Karin Herrlander som
  båda är socionomer och har arbetat med familjebehandling under många år.
  Vår idé då vi startade Familjefokus var att vi skulle kunna fungera som ett komplement till befintlig verksamhet inom den kommunala öppenvården eller liknande verksamhet, vid till exempel arbetstoppar eller sjukskrivningar.
  Vi ville kunna erbjuda behandlingsmetoder som vi vet ger ett gott resultat men som kanske inte alla verksamheter har. Våra vidareutbildningar är Nätverksledare, Marte meo och FFT- terapeut samt kursledare för Komet föräldrautbildning.

 • SIPU

  SIPU är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag. 

  08 - 698 06 01

  SIPU har idag cirka 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör och är ledande inom kompetensutveckling för anställda inom svensk offentlig sektor. Vi strävar efter att ständigt leverera aktuella utbildningar utifrån målgruppens behov, med ett utbud av över 300 kurser och konferenser om året.

  För verksamma inom socialtjänsten erbjuder vi bland annat dessa kurser:

  ● Tredelat föräldraskap

  ● Handledning av familjehem

  ● Utredning av familjehem

  ● Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning och utredning

  ● Första linjens ledare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Fler utbildningar finner du på SIPUs hemsida. Varmt välkommen!

 • Karin Rosvall – Barns inlärning och utveckling AB

  Utbildar, föreläser och handleder familjehem, familjedaghem, jourhem och personal som jobbar inom "Familjestöd- och omsorg"/"Familj, barn ungdom".

  0703-245515

  Jag arbetar som utbildare, konsult i pedagogik/specialpedagogik, handledare och föreläsare för familjehem, socialtjänster, organisationer/företag inom familjeomsorgsområdet, förskola, skola och grundsärskola i mitt företag Barns inlärning och utveckling AB.

  Jag brinner för familjehemmen och det arbete som de lägger ner på att hjälpa barn!
  Familjehemmen har en viktig roll i att träda in och vara de vuxna som förstår.

  Jag har ofta anlitats för att föreläsa om barn som utmanar oss och där vi reflekterar över tänkbara orsaker, sätt att förebygga och hur beteendet kan hanteras i stunden där det sker. Många vuxna har inställningen att ”Barn kan om de vill”, bara de anstränger sig lite till. De utgår då från att barn inte vill sköta sig och göra som vi säger. Ett annat sätt att tänka är ”Barn gör rätt om de kan”.
  Det är stor skillnad på de två olika sätten att se på barn och ungdomar.

  Läs gärna artikeln https://www.familjehemmet.se/artiklar/familjehemmen-har-en-viktig-roll-i-att-traeda-in-och-vara-de-vuxna-som-foerstaar/

   

  Jag har 3 föreläsningar (2 timmar, halv- eller heldag) inom området ”familjeomsorg”, 1 för personal och 2 för föräldrar.

  Kurs för PERSONAL – som jobbar inom ”Familjestöd- och omsorg” / ”Familj, barn, ungdom” (familjehem, familjedaghem, jourhem)

   

  Kursen ”Barn gör rätt om de kan ”

  Grundförutsättningar för barns inlärning och utveckling
  Vikten av en trygg anknytning.
  Hur fysisk aktivitet och kognitiv stimulering främjar barns inlärning.

  När barn inte gör vad jag säger
  Öka din förståelse för krävande barn.
  Arbetsminnets betydelse för koncentration och impulskontroll. Ny forskning!
  Vakenhetsgrad, motivation och känslomässig balans.

  Hur gör jag - kommunikativa strategier
  Personlig kompetens och självreflektion.
  Kommunikation och förhållningssätt - att växa i självkännedom.
  Att hantera sig själv när barn provocerar – konflikthantering.

  Verktyg för ett förändrat förhållningssätt
  Metoder i vardagen. Praktiska råd och tips.


  Kurser för FÖRÄLDRAR/FAMILJEHEM

  Du är den viktigaste personen i ditt barns liv!
  Att ständigt utvecklas i sin föräldraroll och öka förståelsen för barns beteende är en god investering för ditt barns framtid.


  Kursen ”Barn idag och föräldrarollen”

  - Att vara förälder i dagens samhälle
  - Barn och stress
  - Att vara en mentalt närvarande förälder
  - Ge mer uppmuntran än tjat
  - Att stärka barns självkänsla – ett sätt att vaccinera mot mobbing
  - Positiv samvaro och lek tränar samspel med andra
  - Att hantera sig själv när barn provocerar
  - Metoder och tips i vardagen


  Kursen ”Barn gör rätt om de kan”

  - Anknytningsteorier
  - Bra kommunikation är avgörande i alla relationer
  - Att hantera sig själv när barn provocerar
  - Lågaffektivt bemötande
  - Hur får jag mitt barn att lyssna?
  - Bakomliggande orsaker till barns beteende
  - Koncentrationssvårigheter och arbetsminnets betydelse
  - Metoder och tips i vardagen

   

  Jag har lång erfarenhet inom detta område och har föreläst för kunder såsom

  - Socialtjänster (Stockholm, Huddinge, Tensta, Järfälla, Kungsör, Arboga, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Nyköping, Hallstahammar, Borås, Ulricehamn, Ockelbo, Örebro, Huddinge, Växjö, Ljungby)
  - FRIAB Individ & Familj, FACO (Familjevårdens Centralorganisation), FSDB, Familjehemscenter
  - Rädda Barnen
  - Pedagogiskt Centrum, Aktivt föräldraskap (Active Parenting Sweden), Svenska kyrkan
  - Omsorgsföretag, behandlingshem (ex. Humana, BoF Barn och familjejouren, Arena Familj)
  - Förskolor/skolor/grundsärskolor i hela Sverige

   

 • Vi SocialCare

  Med fokus på mentalisering och anknytning

  0708-14 77 90, -98

  Vi SocialCare riktar sig främst mot kommunernas socialtjänst. Vi SocialCare erbjuder kommunerna olika konsulttjänster såsom konsulentstödda familjehem och personalförstärkning inom barn- och familj. Vi SocialCare arbetar främst i Skåne men även i Småland, Kronoberg, Blekinge och Halland samt övriga Sverige

 • SecuraNova

  Säker användarvänlig dokumentation för familjevårdsverksamheter, socialtjänsten m fl 

  036-550 40 00

  VAD ÄR SECURANOVA?

  Säkert och användarvänligt dokumentationsstöd
  Vi erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem för konsulentstödd familjehemsvård, HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, stödboenden, särskilda boenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Systemet kan användas för alla målgrupper. Det överträffar alla krav i GDPR samt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och IVO:s krav på dokumentation.

  Säkerhet
  Vi hanterar känsliga personuppgifter på ett tillförlitligt och mycket säkert sätt genom att informationen krypteras, loggas och därigenom skyddas från obehöriga. Säkerheten är en av hörnstenarna i systemet och tillämpas i alla funktioner. Adekvata behörigheter tilldelas till dem som behöver det.

  Funktionellt
  SecuraNovas journalsystem stöder all brukardokumentation och arbete med evidensbaserade metoder. Det ger stöd för riskbedömning och matchning, kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering men även värdefull information att använda i anbud i samband med upphandling av vårdtjänster. Ett 30 tal nyckelfärdiga och etablerade skattningsinstrument finns att tillgå i systemen.
  Dokumentation stöder bl.a. BBIC, IBIC, ASI, m.m. För konsulentstödd familjehemsvård finns omfattande stöd för all dokumentation (rekrytering, utredning och handledning, genomförandeplaner, journal, m.m.).
  Systemet kan installeras med åtkomst via webben.


  Läs mer...

 • AllaFamiljehem

  Vill du synas mot socialtjänsten? Klicka på "Visa mer", läs hur vi kan hjälpa dig!

  070-245 86 78

  Jobbar du som Handledare, Utbildare eller Föreläsare och vill synas mot socialtjänsten?

  Besökare till AllaFamiljehem.se är socialsekreterare, konsulenter och familjer.
  Vi har tusentals besökare varje månad - från rätt målgrupper.

  Annonsera på AllaFamiljehem.se:
  + Din logotyp visas tydligt.
  + Länk till din hemsida.
  + Fria uppdateringar.
  + Aktiv marknadsföring, dagliga mejl till socialtjänsten.
  + Din annons visas under 12 månader. 

  Kontakta oss!

   

   

 • Vänligen vänta...