Handledare, Utbildare och Föreläsare

Handledare, Utbildare och Föreläsare som vänder sig till socialtjänsten

Här hittar du vana och erfarna Handledare, Utbildare och Föreläsare som tillsammans har många års erfarenhet av att handleda, utbilda, föreläsa och leda kurser och workshops.

Vill du också synas mot socialtjänsten? 
Kontakta oss
Klicka här för kontaktuppgifter.

 • SIPU

  SIPU är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag. 

  08 - 698 06 01

  SIPU har idag cirka 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör och är ledande inom kompetensutveckling för anställda inom svensk offentlig sektor. Vi strävar efter att ständigt leverera aktuella utbildningar utifrån målgruppens behov, med ett utbud av över 300 kurser och konferenser om året.

  För verksamma inom socialtjänsten erbjuder vi bland annat dessa kurser:

  ● Tredelat föräldraskap

  ● Handledning av familjehem

  ● Utredning av familjehem

  ● Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning och utredning

  ● Första linjens ledare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Fler utbildningar finner du på SIPUs hemsida. Varmt välkommen!

 • Vi SocialCare

  Med fokus på mentalisering och anknytning

  0708-14 77 90, -98

  Vi SocialCare riktar sig främst mot kommunernas socialtjänst. Vi SocialCare erbjuder kommunerna olika konsulttjänster såsom konsulentstödda familjehem och personalförstärkning inom barn- och familj. Vi SocialCare arbetar främst i Skåne men även i Småland, Kronoberg, Blekinge och Halland samt övriga Sverige

 • SecuraNova

  Säker användarvänlig dokumentation för familjevårdsverksamheter, socialtjänsten m fl 

  036-550 40 00

  VAD ÄR SECURANOVA?

  Säkert och användarvänligt dokumentationsstöd
  Vi erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem för konsulentstödd familjehemsvård, HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, stödboenden, särskilda boenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Systemet kan användas för alla målgrupper. Det överträffar alla krav i GDPR samt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och IVO:s krav på dokumentation.

  Säkerhet
  Vi hanterar känsliga personuppgifter på ett tillförlitligt och mycket säkert sätt genom att informationen krypteras, loggas och därigenom skyddas från obehöriga. Säkerheten är en av hörnstenarna i systemet och tillämpas i alla funktioner. Adekvata behörigheter tilldelas till dem som behöver det.

  Funktionellt
  SecuraNovas journalsystem stöder all brukardokumentation och arbete med evidensbaserade metoder. Det ger stöd för riskbedömning och matchning, kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering men även värdefull information att använda i anbud i samband med upphandling av vårdtjänster. Ett 30 tal nyckelfärdiga och etablerade skattningsinstrument finns att tillgå i systemen.
  Dokumentation stöder bl.a. BBIC, IBIC, ASI, m.m. För konsulentstödd familjehemsvård finns omfattande stöd för all dokumentation (rekrytering, utredning och handledning, genomförandeplaner, journal, m.m.).
  Systemet kan installeras med åtkomst via webben.


  Läs mer...

 • AllaFamiljehem

  Vill du synas mot socialtjänsten? Klicka på "Visa mer", läs hur vi kan hjälpa dig!

  070-245 86 78

  Jobbar du som Handledare, Utbildare eller Föreläsare och vill synas mot socialtjänsten?

  Besökare till AllaFamiljehem.se är socialsekreterare, konsulenter och familjer.
  Vi har tusentals besökare varje månad - från rätt målgrupper.

  Annonsera på AllaFamiljehem.se:
  + Din logotyp visas tydligt.
  + Länk till din hemsida.
  + Fria uppdateringar.
  + Aktiv marknadsföring, dagliga mejl till socialtjänsten.
  + Din annons visas under 12 månader. 

  Kontakta oss!

   

   

 • Vänligen vänta...