Om allafamiljehem.se

Unik tjänst för dig som söker eller erbjuder familjehem

AllaFamiljehem är en unik tjänst för dig som söker eller erbjuder familjehem.
Vår ambition är att bli den största mötesplatsen oavsett om det gäller konsulentstödda familjehem eller fristående familjer som vill bli familjehem.
Oavsett om du söker eller erbjuder familjehem så kan vi hjälpa dig! 

Kontakta oss:
Lennart Eskilsson       lennart@allafamiljehem.se  070-245 86 78
Maria Söderström      maria@allafamiljehem.se     070-254 65 51 
Staffan Söderberg      staffan@allafamiljehem.se   070-326 75 66

Christer svarar på frågor från familjer som är intresserade av att bli familjehem eller jourhem
Christer Zetterström   christer@allafamiljehem.se   076-115 38 82

 

Vänligen vänta...