MaFamilia AB

MaFamilia AB

Beskrivning

Konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn med inriktning på förstärkt integrationsarbete, stresshantering och socialt och emotionellt lärande

MaFamilia bedriver konsulentstödd familjehemsvård på uppdrag av socialtjänsten.
Våra familjehem finns främst i Uppsala län och Stockholms län men även i Västmanlandslän och Kronobergslän. MaFamilias målgrupp är barn och ungdomar som placeras enligt SOL och LVU.

Fokus i vårt arbete ligger på  att hjälpa flyktingbarnen att bli en del i det svenska samhället genom:

Intern och extern spetskompetens gällande stöd , omsorg och behandling

Individuell anpassad fritidssysselsättning samt gemensamma veckovisa aktiviteter

Förstärkt stöd kring skola och utbildning

Målgrupp

Ensamkommande flyktingbarn Mamma/barn placeringar Barn och ungdomar med följande problematik A) Neuropsykiatri B) Ångest/Trauma C) Hedersrelaterad våld (skyddsboende) Ensamkommande flyktingbarn Mamma/barn placeringar Barn och ungdomar med följande problematik A) Neuropsykiatri B) Ångest/Trauma C) Hedersrelaterad våld (skyddsboende) Ensamkommande flyktingbarn Mamma/barn placeringar Barn och ungdomar med följande problematik A) Neuropsykiatri B) Ångest/Trauma C) Hedersrelaterad våld (skyddsboende)

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Jourhem/familjehem med 24 timmar jour. Vi hämtar omgående vid behov. Jourtelefon till den placerade Jourtelefon till familjehemmet/jourhemmet Handledning i familjehemmet/jourhemmet varannan vecka Samtal med den placerade utanför hemmet varannan vecka. Veckovisa fritidsaktiviteter med barnen/ungdomarna Skriftlig månadsrapportering till socialtjänsten enligt BBIC Behjälplig med upprättande av genomförandeplanen Olycksfallförsäkring med invaliditetsskydd till den placerade Individuellt anpassade stödinsatser och behandling och bara i samråd med socialtjänsten: TRE Trauma realeasing exercises är en väl etablerad traumabehandling mot PTSD. Detta är en fysiologisk och neurologisk behandlingsmetod för att ladda ur nervsystemet. Denna högeffektiva självhjälpsmetod används också effektivt mot bla ADHD, ångest, sömnstörningar, stress och aggressionsproblematik. SE Somatic Experiencing är en behandlingsmetod som utgår från kroppens eget system för att befria sig från blockeringar och låsningar efter tidigare smärtsamma upplevelser. Metoden används inom psykiatrin världen över. Utbildningen är 3-årig och legitimationsgrundande i Norge. Psykologsamtal på Röda korsets Trauma- och behandlingscenter

Vänligen vänta...