Ängebo Familjevård

Ängebo Familjevård

Beskrivning

Bolaget bedriver konsulentstödd/förstärkt familjehemsvård.

Vi har 80 familjehemsplatser och 20 jourplatser i våra 200 familjehem som ligger i hela södra Sverige.

I våra familjehem är det oftast en eller båda familjehemsföräldrarna som är hemma på heltid.

Vi har familjehem som gärna tar emot BARN OCH ÄVEN TVÅ ELLER FLERA SYSKON med olika problematik eller som placeras på grund av miljö.

Vi har familjehem som gärna tar emot UNGDOMAR för att stötta och vägleda dem på deras väg in i vuxenlivet.

Vi har familjehem där det som VUXEN finns möjlighet att BO I EGET HUSHÅLL i anslutning till familjehemmet med daglig kontakt och tillsyn.

Vi har familjehem med UTLÄNDSK HÄRKOMST som kan flera språk och som kan förstå främmande kulturer på ett annat sätt. Flera vet även hur det är att leva med skyddad identitet.

Vi har familjehem där det BARA BOR KVINNOR.

Vi, dvs Thony och Ulla, har efter 19 år som familjehem år 2007 startat företaget. Sedan dess har vi anställt ytterligare konsulenter allt eftersom företaget utvecklats med fler placeringar. Vi samarbetar dessutom med ett 200-tal familjehem.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

ADHD Alkoholmissbruk Anorexia Aspergers syndrom Blandmissbruk Damp Dubbeldiagnoser Flickor 0-18 år Gravida kvinnor Kriminalitet Kvinnor 18 år- Läkemedelsmissbruk Mamma/Barn Mamma/Pappa/Barn Metadon/Subutexbehandling Missbruk/Psykiatri i kombination Män 18 år- Narkotikamissbruk Pappa/Barn Par 18 år- Personlighetsstörningar Pojkar 0-18 år Psykisk problematik Relationsproblem Sexuella övergrepp Självdestruktivitet/Cutting Skolproblematik Sociala problem Ätstörningar Övergreppsproblematik Efter individuellt behov hos den placerade och efter överenskommelse med klientens socialsekreterare. Tiden i familjehem brukar vara 1-1,5 år och tiden i utslussboendet brukar vara de sista 2-3 månaderna av placeringen. Om man placeras som barn så kan det ju även vara en uppväxtplacering.

Vänligen vänta...