ABC Jourhem AB

ABC Jourhem AB

Beskrivning

Välkommen till ABC Jourhem

Vi kan erbjuda akuta jourhemsplaceringar för

  • Barn
  • Ungdomar
  • Föräldrar med barn

Vi har

  • 30 familjer som är godkända på nämnd
  • En vuxen är hemma på heltid i de flesta familjer
  • Familjerna har specialiserat sig på olika typer av uppdrag
  • Alla bor i Stor-Stockholm, utom två

ABC Jourhem står för

  • Kvalitet
  • Kompetens
  • Kontinuitet

Vänligen vänta...