Anas omsorg

Anas omsorg

Beskrivning

Det kommer flera tusen flyktingbarn årligen till Sverige för att söka asyl. Många flyr sina hemländer på grund av krig fattigdom och förföljelse. En del kommer med sina föräldrar men många är ensamkommande. Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som kommer till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Anas omsorg tar emot barn och ungdomar i åldrarna 14-18 år (pojkar och flickor) och placerar dom i trygga familjehem under asylprocessen och efter beviljat permanent uppehållstillstånd.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Vänligen vänta...