Barn och Familjejouren

Barn och Familjejouren

Beskrivning

BoF Barn och familjejouren är en unik verksamhet som arbetar på uppdrag åt socialtjänsten. Hos oss är familjehemmen en så viktig del av ett helt behandlingsteam så vi kallar dem behandlingsfamiljer. Behandlingsfamiljerna och teamet med barnläkare, psykiater, psykologer, socionomer, pedagog, samordnare och massageterapeut arbetar tillsammans för att placerade barn och ungdomar skall lyckas i skolan, få en bra fritid och god hälsa.

Nivå på familjehemsvård

Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...