afh-logo

Erfaret jourhem med lång erfarenhet av Afrika

Uppsala län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Gift par i 60 års åldern bor på gård i Östervåla med odlingar och höns. Kan ta emot flickor/pojkar i skolåldern inne och har bredvidboende för ungdom, mor -barn på gården. Kvinnan och mannen är hemma på heltid. Gården ligger nära busshållplats och ca 45 min bussresa från Uppsala. Erfaret jourhem med stora kunskaper om Afrika. Tar emot ensamkommande flyktingbarn, gärna med afrikansk bakgrund.  Kvinnan är intresserad av sång och dans. Familjehemmet är godkänt av nämnd.

Attendo Jour & Familjehem:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra konsulenter stödjer och vägleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med extern grupphandledning där konsulenten deltar för samsyn. Konsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med socialtjänsten och behjälplig med formulerandet av genomförandeplanen. Konsulenten beskriver hur familjehemmet har arbetat med målen i genomförandeplanen och den placerades utveckling i PM baserat på BBICs (Barnets Behov i Centrum) olika delområden. Det är viktigt att placerade barn och ungdomar så snart som möjligt kommer in i skolan och får stöd i utbildningen. Konsulenterna arbetar enligt systemteoretisk grund med jour och familjehemmen för att säkra barnets behov. Samtliga familjehemskonsulenter är utbildade i BBIC och har tillgång till mallar, utrednings och bedömningsmanualer som BBIC innefattar. I verksamheten finns två av socialstyrelsen utbildade BBIC-utbildare. Några familjehemskonsulenter utbildas till KBT handledare. Alla har handledarutbildning.

Vänligen vänta...