Attendo Jour & Familjehem

Attendo Jour & Familjehem

Beskrivning

Familjehemmens kompetens och förmåga är avgörande för utfallet av en placering. Vi gör därför ett noggrant urval när vi rekryterar familjehem. Samtliga familjehem är utredda enligt Kälvestens metoden och från  2013 utbildas samtliga konsulenter i nya Kälvestensmetoden. Familjens förmåga att ta emot stöd och vägledning samt familjens förmåga till anknytning och mentalisering står i fokus vid vår bedömning.

 

Målgrupp

Vi har ett stort antal kompetenta och erfarna familjehem över hela Sverige. När socialtjänsten behöver hjälp att finna lämplig familj för en barn/ungdom eller vuxen har vi därför möjlighet till god matchning. Vi har handikappanpassade familjehem, allergianpassade familjehem, familjer från olika kulturer och som talar flera språk. I många familjehem är en förälder hemma på heltid.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra konsulenter stödjer och vägleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med extern grupphandledning där konsulenten deltar för samsyn. Konsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med socialtjänsten och behjälplig med formulerandet av genomförandeplanen. Konsulenten beskriver hur familjehemmet har arbetat med målen i genomförandeplanen och den placerades utveckling i PM baserat på BBICs (Barnets Behov i Centrum) olika delområden. Det är viktigt att placerade barn och ungdomar så snart som möjligt kommer in i skolan och får stöd i utbildningen. Konsulenterna arbetar enligt systemteoretisk grund med jour och familjehemmen för att säkra barnets behov. Samtliga familjehemskonsulenter är utbildade i BBIC och har tillgång till mallar, utrednings och bedömningsmanualer som BBIC innefattar. I verksamheten finns två av socialstyrelsen utbildade BBIC-utbildare. Några familjehemskonsulenter utbildas till KBT handledare. Alla har handledarutbildning.

Övrig verksamhet

Attendo Jour och familjehem är medlem i Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) RFFs medlemmar har förmedlat jour- och familjehem till Sveriges kommuner sedan 2006 och har ramavtal med ca 175 kommuner. Attendo blev 2015 certifierad av RFF gällande förstärkt familjehemsvård och håller således förbundets kvalitetskrav.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...