Landa Familjevård

Landa Familjevård

Beskrivning

Landa grundades 2008 och har sedan dess varit verksamma inom familjevård. Sedan starten har Landa hjälpt människor till förändring i nära samarbete med berörda individer, dess nätverk, socialtjänst, och andra involverade professioner. 
Med flexibilitet, närhet och mångfald skapar vi kompletterande och anpassade insatser för att varje enskild individ ska nå sin optimala potential i strävan mot ett självständigt liv. 
Det som främst kännetecknar Landa är vår sammantagna höga kompetens och långa erfarenhet av kvalitativt socialt arbete med barn, unga och familjer för ett nära, personligt och tryggt bemötande.

Målgrupp

Landa Familjevård skräddarsyr lösningar utifrån individens behov. Vår utgångspunkt är att de barn, vuxna och familjer som vi möter är huvudpersoner och experter på vad som kan skapa förändring i deras liv. De själva får tillsammans med oss uttrycka vad som upplevs som ett stöd för de själva och nätverkets situation. Utöver individen och nätverkets kunskap vill vi bidra med vår professionella kompetens, våra familjehems trygga bas och inge hopp. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Landa erbjuder kvalificerade familjehem med konsulentstöd, samt öppenvårdsupplägg för barn eller ungdomar och deras familjer. Samtliga familjehem handleds av våra egna familjehemkonsulenter som har relevant högskoleutbildning där merparten är socionomer med olika former av påbyggnadsutbildning. För att en placering skall bli så lyckad som möjligt matchar vi rätt familjehem till rätt placering och rätt konsulent. Alla våra familjehem är utredda enligt socialstyrelsens rekommendationer och vi tillämpar både BRA-FAM och olika former av djupintervjuer. Våra familjehem har tillgång till jour dygnet runt samt psykolog vid behov. 

Övrig verksamhet

Familje- och nätverksteam
Familje- och nätverkteam erbjuder kvalitativa behandlingsinsatser i de familjer där socialtjänstens oro är stor. Det kan röra sig om utredningar, familjebehandling, undersökning av möjligheter att undvika en akut eller stadigvarande placering, nätverksarbete i form av allt från inventering och mobilisering till enskilda möten. Dessutom erbjuder teamet utbildning och handledning inom Signs of Safety.

Strandgården
Strandgården är ett HVB-hem för familjer. Hemmet tar emot gravida kvinnor och föräldrar med barn 0-12 år för utredning, behandling och säkerhetsplanering enligt BBIC och Signs of Safety. Utredningstiden är åtta veckor. Behandlingsuppdrag och säkerhetsplanering planeras i samråd med socialtjänst och familj.  

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...