Familjehem - Bemanning Kristianstad AB

Familjehem - Bemanning Kristianstad AB

Beskrivning

Familjehem-Bemanning Kristianstad AB är det lilla aktiebolaget nära dig.

Vårt upptagningsområde är kommunerna i Skåne-Kronoberg-Halland samt Blekinge län i första hand. Även övriga är välkomna att kontakta oss för mer information. Vi jobbar rikstäckande då vi har placeringar med hedersproblematik.

Vi har tillgång till kompetenser som  socionom, leg psykolog, terapeut samt mindfulness stressreduktion instruktörer.

Våra ledord är engagemang-etik och kunskap. 

Målgrupp

Barn och ungdom 0-18 med psykosocial problematik.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra familjehem ska ha det känslomässiga överskottet som krävs för att ge ett placerat barn trygghet, stabilitet och möjlighet att utveckla goda levnadsvanor. Att arbeta i team ser vi som en självklarhet för alla parter och vill verka för goda relationer med socialtjänsten och barnets biologiska familj. Vi ingår i det delade föräldraskapet. Vi på Familjehem-Bemanning Kristianstad AB står för handledning till familjehem och tillgänglighet dygnet runt. Vi tillämpar närhetsprincipen och har nära till våra uppdragsgivare samt familjehem. Vi journalför viktiga händelser kring barnet och erbjuder möjlighet till sammanställningar utifrån BBIC inför uppföljningsmöten. Våra familjehem har kulturkompetens samt erfarenhet från människovårdande yrken.

Samtliga familjehem är utbildade i Ett hem att växa i, ankntyning, mentalisering, affekter samt LAB-lågaffektivt bemötande.

Övrig verksamhet

Vi erbjuder tilläggstjänster i form av; Observationsuppdrag i familjehem med dokumentation utifrån behovsområden i BBIC. Närvaro samt observation vid umgänge med barnets biologiska familj. Samtalskontakt med det placerade barnet utifrån FFT, funktionell familjeterapi, KBT, minfulness fokus vid ångestproblematik mm.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...