Davina AB

Davina AB

Beskrivning

Davina AB tror på goda samarbeten, därför arbetar vi bara med trygga, stabila familjer som vill och tycker det är roligt att arbeta med barn och ungdomar. Vi vill erbjuda Sveriges socialtjänster bra familjehem, flexibla lösningar, seriositet allt till ett bra pris.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Familjehem: Ett tryggt hem borde vara allas rättighet, via våra familjehem önskar vi ge behövande just detta. Personliga kontakter, grundliga utredningar ger oss kvalitet. Engagerade familjehem ger ungdomen verktyg för framtiden. Integrationsfamilj: Familjehemsboende för ensamkommande barn, ett fantastiskt sätt att integreras, lära sig språk och få för framtiden goda kontakter. Vi satsar på familjer som vill och förstår barnets situation och behov. Språk och utbildning är viktiga områden. Integrationsboende: För de lite äldre av ensamkommande barn. För dom som behöver träna på att bo själva men ändå ha någon som stödjer och hjälper. En utvecklande och kort kontakt för att sedan stå på egna ben. Särskilda insatser: Erbjuder säkra och trygga boendeformer till behövande. Vi skräddarsyr insatsen efter uppdraget.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...