Gryning

Gryning

Beskrivning

Familjehemsenheten inom Gryning Vård har som huvudsaklig uppgift att bedriva en verksamhet med konsulentstödda familjehem och jourhem i Västra Götaland. De konsulentstödda familjerna har lång erfarenhet och är speciellt utvalda och lämpliga att ta emot barn och ungdomar i olika åldrar med svårare problematik. En konsulentstödd familj kan antingen ta emot barn för stadigvarande vård eller ta emot jouruppdrag i akut läge för kortare tid. De konsulentstödda familjerna ställer en eller flera platser till vårt förfogande och får en ekonomisk ersättning som möjliggör för familjehemsföräldern att vara hemma på hel- eller deltid för att fullgöra uppdraget. Därutöver får man kontinuerligt stöd av Grynings familjehemskonsulenter samt extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra familjehem samt vid behov möjlighet till avlastning. Innan man blir ett konsulentstött  familjehem eller jourhem inom Gryning Vård så måste man genomgå en familjehemsutredning

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...