Nåjden

Nåjden

Beskrivning

Nytida Nåjdens kraftiga förstärkta familjehemsvård finns till för barn och unga med så stor psykosocial problematik att vanlig familjehemsverksamhet, öppen och slutenvård inte räcker till.

Med en kombination av vardagsmiljö i familjehem och gediget professionellt stöd jobbar vi konsekvent mot mmålet att barnet/den unge ska leva ett självständigt liv och göra egna val.

Nytida Nåjden har god kompetens kring arbete med ensamkommande flyktingbarn och ärenden med särskilt skyddsbehov. Vi tar även emot förfrågningar avseende förälder/barn - och vuxenplaceringar

Målgrupp

Barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna och föräldrar/barn

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Professionell handledning i hemmet varje vecka av våra erfarna familjehemskonsulenter med jour 24 timmar om dygnet. En förälder hemma på heltid och avlastning för familjehemmet vid behov. Tillgång till psykiater och terapi ingår i vårdavgiften. Samordning av klientens professionella och biologiska nätverk. Särskild metod för konflikthantering, vilket ger färre sammanbrott.

Övrig verksamhet

x

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...