Nytida Nåjden

Nytida Nåjden

Beskrivning

Vi på Nytida Nåjden har drygt 25 års erfarenhet av kraftigt förstärkt familjehemsvård. Vår främsta målgrupp är barn och ungdomar med komplex psykosocial problematik. Nytida Nåjden har dessutom god kompetens kring familjehemsvård av förälder och barn, placeringar med särskilt skyddsbehov och av ensamkommande flyktingbarn.

Med kombinationen av vardagsmiljö i familjehem och professionellt stöd jobbar vi konsekvent mot målet att barnet eller den unge ska kunna leva ett självständigt liv.

Vår familjehemsvård innefattar: 

- Professionell handledning till familjehemmen varje vecka via hembesök av våra erfarna familjehemskonsulenter.
- Familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet – jour dygnet runt, året om.
- Familjehem med minst en förälder tillgänglig för den placerade på heltid
- Samordning av den unges biologiska och professionella nätverk.
- Insatser till den placerade via konsultläkare och/eller terapeuter (terapi ingår i vårdavgiften).
- Handledning till familjehemmen utifrån ett förhållningssätt som främjar anknytning.
- Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” hålls regelbundet och vi anordnar löpande föreläsningar och temadagar i samtliga regioner.
- Avlastning för familjehemmet vid behov, där bedömning gjorts att det är till fördel för den placerade.

Målgrupp

Barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna och föräldrar/barn

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Professionell handledning i hemmet varje vecka av våra erfarna familjehemskonsulenter med jour 24 timmar om dygnet. En förälder hemma på heltid och avlastning för familjehemmet vid behov. Tillgång till psykiater och terapi ingår i vårdavgiften. Samordning av klientens professionella och biologiska nätverk. Särskild metod för konflikthantering, vilket ger färre sammanbrott.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...