afh-logo

Familj med två hemmavarande vuxna

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familjen har idag två placerade tonåringar. Familjen har omfattande erfarenhet av barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras nätverk.

Familjehemsverksamheten:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Ett grundligt rekryteringsarbete genomförs initialt omfattande utbildning "Ett hem att växa i" samt intervjuer. Verksamheten tillhandahåller en grundutredning om familjehemmet.

Familjehemskonsulenternas arbete går ut på att ge stöd till familjehemmet i det uppdrag de fått från socialnämnden. Konsulenten har kontakt med respektive familj med riktpunkt minst en gång/veckan. Kontakten består av rådgivande och handledande samtal, delaktighet i möten med olika myndigheter samt telefonkontakt. Den täta kontakten skapar en kontinuitet i det professionella arbetet samt en trygghet i familjehemmen. Detta ger möjlighet att på ett tidigt stadium bemöta de problem som uppstår. Konsulenterna är nåbara dygnet runt.

Barnets/den unges behov ska kontinuerligt följas upp. Konsulenten arbetar inte direkt med det placerade barnet. Varje placerat barn ska ha ett individuellt anpassat vårdprogram, en genomförandeplan. Denna utformas i samråd mellan socialnämnd, barnet/ungdomen, barnets föräldrar, familjehemmet samt Familjehemsverksamheten.

Konsulenten arbetar aktivt med stöd till familjehemmen i kontakt med skola, BUP etc.

Familjehemmen får handledning och stöd av konsulent med en kontakt per vecka samt handledning i grupp. Familjerna erbjuds också individuella terapeutiska eller handledande samtal vid behov. Handledarna är diplomerade handledare eller leg. psykologer med specialistkompetens.

Utbildning ges generellt utifrån viktiga områden och ny kunskap inom familjehemsvård. Utbildningen till familjehemmen är individuellt anpassad utifrån barnets behov och familjens behov av vidareutveckling.

Verksamheten anordnar sociala aktiviteter för famijerna två gånger per år. Familjerna omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring.

 

Vänligen vänta...