Alpklyftan Vård AB

Alpklyftan Vård AB

Beskrivning

Familjehemsvården tar emot barn/ungdomar 0-21 år både för en längre tids placering och akuta/jourplaceringar för en kortare tid. Våra familjehem finns i Göteborg med omnejd. Vi erbjuder bl.a förstärkta familjehem där det finns en vuxen hemma på heltid. Våra familjehem är utredda enligt socialstyrelsens rekommendationer och vi djupintervjuar dem enligt Nya Kälvesten och en extern person analyserar intervjuerna. Vi grundutbildar alla våra familjehem i ”ett hem att växa i”.
Konsulenterna jobbar tätt ihop med sina familjehem och handleder dem utifrån behov men minst var fjortonde dag. Vi har även jour dygnet runt för våra familjehem.
Se även vår hemsida: www.alpklyftan.se för mer information

 

Målgrupp

Vi tar emot barn och ungdomar 0-21 år, både jour- och stadigvarande placeringar.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi uppfyller kraven för Borås stads, Kungsbacka och Mölndals ramavtal gällande kvalitets- och miljöarbete. Vi har även ett eget system för uppföljning avseende ungdomar och kunder. Fortsättningsvis har vi infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex. Där placerare intervjuas och utvärderar sina synpunkter på oss. Se den på www.ssil.se

Övrig verksamhet

Alpklyftan arbetar sedan 1995 med att stödja ungdomar och familjer genom individanpassad vård. Vi har en vårdkedja där vi erbjuder HVB, Öppenvård, Träningslägenheter och familjehemsvård.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...