afh-logo

Ledigt familjehem/jourhem

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem på Hisingen med bredvidboende.

Alpklyftan Vård AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi uppfyller kraven för Borås stads, Kungsbacka och Mölndals ramavtal gällande kvalitets- och miljöarbete. Vi har även ett eget system för uppföljning avseende ungdomar och kunder. Fortsättningsvis har vi infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex. Där placerare intervjuas och utvärderar sina synpunkter på oss. Se den på www.ssil.se

Vänligen vänta...