Team Actum

Team Actum

Beskrivning

Våra familjehem är främst belägna i mellersta Sverige men vi har även några familjer såväl söder- som norröver. Variationen är stor bland familjehemmen som har skiftande erfarenheter och kompetens. Minst en vuxen finns tillgänglig för den placerade.

Antalet platser i familjehemmen skiftar beroende på familjehemmens utrymme gällande engagemang, tid och rum. Vi har familjer för såväl jour-, utredning- som behandlingplacering.

Familjehemmen är utredda av erfarna utredare. Vi tillhandahåller skriftliga utredningar som kan användas som grund för socialtjänstens självständiga bedömning och beslut. Utredningarna uppdateras vartannat år.

Teamledaren tillhandahåller familjehemmen kontinuerlig handledning, stöd samt utbildning i KBT-metoder. Familjehemmen har tillgång till teamledarkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.

Målgrupp

Barn och ungdomar 0-21 år

Föräldrar med barn

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Behandlingsinnehåll med utgångspunkt i vårdplan.

Behandlingen grundar sig i  KBT och ACT. Vi arbetar med att försöka förstå funktionen av olika beteenden med hjälp av funktionella analyser. Dessa hjälper oss att bedöma hur vi lämpligast kan påverka och förändra förutsättningarna för ett barns utveckling.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...