afh-logo

Flerspråkigt välintregerat familjehem för barn

Västmanlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem med två vuxna, kvinnan hemmavarande och mannen egenföretagare. Två barn i låg-mellanstadieålder och ett uppväxtplacerat mindre barn. Fyra äldre utflugna barn som ofta besöker hemmet. Familjelivet kretsar kring barnen och deras behov/aktiviter. Familjen bor i villaområde.  Djufritt.

Erfaret familjehem. Haft långvariga placeringar. Familjehemmet har möjlighet till två placeringar utöver uppväxtplaceringen. Endast längre placeringar.

Team Actum:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Behandlingsinnehåll med utgångspunkt i vårdplan.

Behandlingen grundar sig i  KBT och ACT. Vi arbetar med att försöka förstå funktionen av olika beteenden med hjälp av funktionella analyser. Dessa hjälper oss att bedöma hur vi lämpligast kan påverka och förändra förutsättningarna för ett barns utveckling.

Vänligen vänta...