afh-logo

Mycket erfaret och tålmodigt familjehem

Västmanlands län
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Erfaret famijehem i ett villaområde i Västerås.Två hemmaboende äldre tonåringar, övriga utflugna. Haft svåra uppdrag under flera år och mött barn och ungdomar med skiftande problematik. Bred erfarenhet av att möta barn och vuxna med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska handikapp. En aktiv familj som sätter familjen i första rummet. 

Team Actum:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Behandlingsinnehåll med utgångspunkt i vårdplan.

Behandlingen grundar sig i  KBT och ACT. Vi arbetar med att försöka förstå funktionen av olika beteenden med hjälp av funktionella analyser. Dessa hjälper oss att bedöma hur vi lämpligast kan påverka och förändra förutsättningarna för ett barns utveckling.

Vänligen vänta...