Familjehem i fokus

Familjehem i fokus

Beskrivning

Sedan 2008 har vi erbjudit kvalitativa familjehemstjänster med fokus på södra och västra Sverige. Vår målsättning är att ge varje barn bättre möjligheter till en ljusare framtid och att göra en verklig skillnad genom vår familjehemsverksamhet.
Som en del av den internationella organisationen Core Assets har vi även ett långt samarbete med University of Oxford som gör att vi alltid tar del av den senaste forskningen och pedagogiken för att arbeta framgångsrikt med familjehemsföräldrar och barn.

Vår vision är att bidra till en bestående positiv förändring för barn och unga som är i behov av familjehemsvård. Genom att arbeta noggrant och metodiskt ger vi våra familjehem med stöd och utbildning som bidrar till trygga och säkra familjehem, där barnens bästa alltid står i fokus.

Målgrupp

Barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Mamma och barn placeringar. •Ensamkommande asylsökande barn och unga •Anknytningsstörning •Psykosocial problematik •Sexualiserat beteende •Komplexa trauman •Föräldrar-barn •LSS •Neuropsykiatrisk problematik •Utredning

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Regelbunden handledning, jour 24h dygnet, psykolog, utbildning och vidareutbildning av familjehemmen. Välutbildade och erfarna konsulenter.

Övrig verksamhet

N/A

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...