Swea Familjehem

Swea Familjehem

Beskrivning

Swea Familjehem erbjuder familjehem till barn, tonåringar och vuxna. Vi samarbetar med socialtjänsten i kommunerna inför, under och efter en placering med den placerade och dennes behov i fokus.

Vårt kontor finns i Kalmar och är beläget vid flygplatsområdet. Swea Familjehem startade sin verksamhet 2005. Ramavtal finns med de flesta kommuner i södra Sverige och våra familjehem finns i detta område. Vi har flera familjehem som funnits med sedan starten men vi rekryterar ständigt nya familjehem.

Våra samlade erfarenheter av familjehemsvård i kommunal regi, socionomutbildning, yrkeserfarenheter och andra utbildningar ger Swea Familjehem en bredd och mångfasettering. Vi är flexibla och följsamma och kan möta olika behov och situationer.

Målgrupp

Swea Familjehem erbjuder jour- och familjehem för barn, ungdomar och vuxna.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Swea Familjehem lägger stor vikt på en hög kvalitet i familjehemmet och matchning av uppdraget. Vi gör utredningsunderlag baserat på Brafam och Kälvesten. Under placeringstiden läggs stor vikt vid handledning, råd och stöd i vardagsfrågor samt en hög tillgänglighet. Familjehemmen kan alltid nå oss dygnet runt. Vi jobbar utifrån den vårdplan och genomförandeplan som beställaren upprättat.

Övrig verksamhet

Utbildningar för familjehemmen. Extern handledning vid behov.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...