Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Beskrivning

Syftet med en familjehemsplacering är att din hälsa, utveckling och motivation förväntas öka med att
ingå i ett sammanhang och att aktivt få deltaga i en familjs vardagsliv. En fungerande dygns struktur ser vi
som en viktig faktor för att stödjas till återanpassning till ett normaliserat liv. Sävsjöviks mål är att erbjuda dig trygghet, struktur och rutiner. En balans mellan arbete/skogång/sysselsättning och vila och en bra kost ger kroppen möjlighet att både fysiskt och psykiskt orka med den påfrestning det innebär att arbeta sig igenom sin problematik eller sina svårigheter.

En tydlig struktur är också ett viktigt verktyg för att kompensera svårigheter för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödet kan ytterligare behöva förstärkas med hjälpmedel för att träna koncentration,tidsuppfattning, planering och struktur.

Hur dagarna bör se ut för varje person utformas tillsammans med den placerade, uppdragsgivaren och familjehemmet

Målgrupp

Vår målgrupp är både barn, ungdomar och vuxna med olika former av behov och problematik som t.e.x. NPF, missbruk,kriminalitet, psykosociala problem etc. Vi inriktar oss även till ensamkommande flyktingbarn som vi har speciella familjehem till. Dessa familjen som väljer att hjälpa och stödja dessa barn gör det väldigt mycket utifrån att de förstår att behovet är stort och att det är en viktig uppgift att ta till sig dessa barn med hjärtat. De flesta av dessa familjer vi har anlitat är välutbildade med bra arbeten och lever i övrigt trygga och välordnade liv som de vill dela med sig utav. Det är både svenska familejer och familjer som själva har invandrat för måga år sedan och nu är grundligt etablerade i det svenska samhället och vill hjälpa som de själva blivit hjälpta. En del av dessa kommer ursprungligen från de nu krigdrabbade länderna och behärskar då en del av spåken som barnen har som modersmål. Våra familjehem finns i huvudsak på landet, men vi har även familjehem i mindre samhällen och i storstaden. Familjehemmens tid och intresse är kärnan, den kompletteras av konsulenternas i SFF professionella kunskap och erfarenhet. Familjehemmet erbjuder den placerade ett meningsfullt socialt sammanhang, där sysselsättning och socialt umgänge är en naturlig del av livet. Våra familjehem utgörs av personer som gillar människor, som har tid och engagemang och som ser det som en stor tillgång att erbjuda sitt hem och sin familj till någon som önskar och behöver ingå i ett vardagligt sammanhang.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

SFF arbetar med den placerades helthetssituation då vi att alla biter sammantaget är viktiga för att få tillgång till ett välfungerande liv i samhället och med dess medlemmar. SFF erbjuder de placerade att arbeta med sig själv och sina inre strukturer genom en externt anlitad leg psykolog som arbetar utifrån den placeradades behov, önskemål och problematik. Vi erbjuder också tillgång till leg psykiatriker som har möjlghet att hjälpa till med t.e.x. remisser gällande körkortstagning, körkortsutredningar, LUH m.m. Psykiatrikerna kan också förskriva medicin utifrån problematik och behov. Familjen skall arbeta med att hjälpa den placerade att överbrygga sina svårigheter och fokusera på att ta vara på klientens styrkor. Klienten skall vara med i hushållsarbetet med tvätt, städning, matlagningn, inhandling, ekonominplanering gällande sin egen ekonomi m.m. När den placerade så småningom skall klara sig självständigt i ett eget boende skall det vara känt vilka ev svårgheter som kan finnas och om stöd i boendet kan behövas. Familjen skall ta med den placerad i olika sociala sammanhang och dela med sig av sitt nätverk och övriga kontakter som kan vara bra och utvecklande för den placerade. Familjen skall också försöka få den placerade att utöva någon forma av stimulerande fritidssysselsättning som också möjligör värdefulla relationer och kontakter som kan finnas i ett längre perspektiv.

Övrig verksamhet

SFF har i dagsläget bestämt att arbeta energiskt och engagerat för att hjälpa de ensamkommande barnen från krigsdrabbade områden att beredas plats i bra och välfungerande familjer. Vi har därför anlitat och utrett ett flertal familjer som också har samma mål och omtanke om dessa som SFF. Dessa familjer har valt att endast arbeta med ensamkommande. Dessa familjer är oftast välutbildade, har god ekonomi, har bra arbeten, utflugna barn, bostad med gott om plats. De har uppnått en trygghet och stabilitet i livet, som de är villiga att dela med sig utav. Dessa familjer är av både svensk och utländsk härkomst, men som känner att de vill engagera sig sig och hjälpa just denna i dagsläget väldigt utsatta grupp av barn och ungdomar. SFF har ramavtal med: Ale kommun, Alvesta, Bjuv, Bollebygds kommun, Borås Stad, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Falkenberg, Göteborgs Stad, Halmstad, Helsingborg, Herrljunga kommun, Hylte, Härryda Kommun, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kriminalvården, Kristianstad, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Lessebo, Lilla Edets kommun, Ljungby, Lomma, Lund, Malmö, Markaryd, Marks kommun, Mölndals Stad, Orust kommun, Osby, Partille kommun, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Stenungsunds kommun, Svalöv, Svedala, Svenljunga kommun, Tingsryd, Tjörns kommun, Tomelilla, Tranemo kommun, Trelleborg, Trollhättan, Ulricehamns kommun, Uppvidinge, Varberg, Vellinge, Vårgårda kommun, Vänersborg, Växjö, Ystad, Åstorp, Älmhult, Ängelholm, Öckerö Kommun, Örkelljunga, Östra Göinge.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...