afh-logo

Konsulentstött familjehem i Mellerud

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familj som bor på landet utanför Mellerud på en mindre gård med hästar, får, hunbdar, ankor m.m. Kvinnan är hemma på heltid och paret har tre mindre barn. Det finns boende både i och utanför familjens hus. Det finns olika naturliga syllor att göra på gården. Familjen är positiv, engagerad med en god förmåga till gränssättning. De har tidigare haft en ungdom med missbruksproblematik placerad under ca ett års tid. Klienten var nöjd och trivdes väl. Familjen har i dag en kille med missbruksproblematik som varit hos familjen i ca 3 månader som också trivs väl. Familjen kan utifrån flera boenden på gården ta emot personer utan missbruksproblematik t .e x ensamkommande flyktingbarn.

Sävsjöviks förstärkta familjehem:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

SFF arbetar med den placerades helthetssituation då vi att alla biter sammantaget är viktiga för att få tillgång till ett välfungerande liv i samhället och med dess medlemmar. SFF erbjuder de placerade att arbeta med sig själv och sina inre strukturer genom en externt anlitad leg psykolog som arbetar utifrån den placeradades behov, önskemål och problematik. Vi erbjuder också tillgång till leg psykiatriker som har möjlghet att hjälpa till med t.e.x. remisser gällande körkortstagning, körkortsutredningar, LUH m.m. Psykiatrikerna kan också förskriva medicin utifrån problematik och behov. Familjen skall arbeta med att hjälpa den placerade att överbrygga sina svårigheter och fokusera på att ta vara på klientens styrkor. Klienten skall vara med i hushållsarbetet med tvätt, städning, matlagningn, inhandling, ekonominplanering gällande sin egen ekonomi m.m. När den placerade så småningom skall klara sig självständigt i ett eget boende skall det vara känt vilka ev svårgheter som kan finnas och om stöd i boendet kan behövas. Familjen skall ta med den placerad i olika sociala sammanhang och dela med sig av sitt nätverk och övriga kontakter som kan vara bra och utvecklande för den placerade. Familjen skall också försöka få den placerade att utöva någon forma av stimulerande fritidssysselsättning som också möjligör värdefulla relationer och kontakter som kan finnas i ett längre perspektiv.

Vänligen vänta...