Platea

Platea

Beskrivning

Platea erbjuder följande tjänster inom familjehemsvård

  • Konsulentledd jourhemsvård
    Flexibla och erfarna jourfamiljer som inledningsvis har daglig kontakt och nära stöd av våra kunniga familjehemskonsulenter.
  • Konsulentledd familjehemsvård
    Våra familjehem har tillgång till stöd dygnet runt. Konsulenten stöttar familjehemmet i att följa vård– och genomförandeplaner inklusive sköta kontakter med skola, hälso- och sjukvård, kontakt med biologiska föräldrar/umgänge samt andra myndigheter utifrån den placerades behov.
  • Förstärkt konsulentledd familjehemsvård
    Möjligheten finns att inom ramen för konsulentledd jourhems- eller familjehemsvård, få en än mer omfattande och kvalificerad insats. Detta kan exempelvis innefatta mer omfattande handledning, särskilt kvalificerade jour– eller familjehemsföräldrar och/eller att familjehemskonsulenten tar en aktiv roll i kontakter med andra myndigheter såsom skola eller sjukvård.

Målgrupp

Plateas familjehem ska känna trygghet i sina uppdrag med modiga hjärtan, viljan, styrkan och kunskapen att förändra. Vi har ett uppbyggt samarbete med familjehem på olika håll i Värmland, Dalarna och Örebro län. Familjerna har en stor bredd gällande sammansättning, erfarenhet, egenskaper och utbildning som möjliggör en bra matchning i många olika former av placeringar med barnets behov i centrum.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Platea kan, tack vare den hela vårdkedja som vi bedriver, erbjuda en rad olika kompletterande insatser till en jour– eller familjehemsplacering. Exempel på dessa är: KBT-behandling för barnet eller biologförälder. Stödsamtal för barnet, såsom ART, RePulse el dylikt. Kvalificerad kontaktpersoninsats till barn eller biologförälder. Individanpassade föräldrastödsprogram för biologföräldrar. Utredningsinsats. Barnets psykosociala förhållanden utreds på liknande sätt som vid en utredningsplacering på HVB. NP-utredning. Genom uppbyggt samarbete kan vi erbjuda fullständig NP-utredning av ett rutinerat team bestående av barnläkare, neuropsykolog och sjukgymnast. Utredningen inleds inom 2 veckor och är färdig inom 3 månader.

Övrig verksamhet

Platea har, genom sina tre enheter Maskrosen, Södra Villan och Prästgården möjlighet att erbjuda en fullständig vårdkedja med akut-, skydds-, utrednings– och behandlingsinsatser både inom HVB och öppenvård.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...