afh-logo

Erfaret familjehem, gärna tonårsplaceringar.

Dalarnas län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

 

Utredda: Ja

Tidigare uppdrag: Familjehem, jourhem.

Boende i familjen:  

Djur: Hund, katt och häst.

Uppdrag som: Familjehem, jourfamilj

Önskar ta emot: Tonårsplaceringar, gärna tjejer,

Om familjen:

Kvinnan är drygt 50 år och bor ensam på en gård ca 1,5 mil väster om Vansbro. Har en särbo som hon träffar på helger främst. Kvinnan har många års erfarenhet av att vara både jour- och familjehem. Kvinnan vill helst ta emot akut/jour-placeringar, ej uppväxtplaceringar, tar gärna emot tjejer i tonåren med social problematik, hon kan även tänka sig föräldra-barn placering. Kvinnan har tidigare erfarenhet av att tagit emot tjejer som bott på institution, låst avdelning och haft uppdrag av frivården. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är ej heller något hinder. Kvinnan önskar att arbeta i hemmet med familjehemsarbete som huvudsaklig försörjning. På gården finns hästar som placerade ungdomar gärna får hjälpa till med om det finns intresse.

 

Platea:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Platea kan, tack vare den hela vårdkedja som vi bedriver, erbjuda en rad olika kompletterande insatser till en jour– eller familjehemsplacering. Exempel på dessa är: KBT-behandling för barnet eller biologförälder. Stödsamtal för barnet, såsom ART, RePulse el dylikt. Kvalificerad kontaktpersoninsats till barn eller biologförälder. Individanpassade föräldrastödsprogram för biologföräldrar. Utredningsinsats. Barnets psykosociala förhållanden utreds på liknande sätt som vid en utredningsplacering på HVB. NP-utredning. Genom uppbyggt samarbete kan vi erbjuda fullständig NP-utredning av ett rutinerat team bestående av barnläkare, neuropsykolog och sjukgymnast. Utredningen inleds inom 2 veckor och är färdig inom 3 månader.

Vänligen vänta...