Familjehemscenter i Finspång

Familjehemscenter i Finspång

Beskrivning

Familjehemscenter har arbetat med förstärkt familjehemsvård och konsulentstödd familjehemsvård sedan 1986.

Vi har en gedigen erfarenhet och arbetar med ledorden kontinuitet, närvaro och tillit.

Kontinuitet; Många av våra familjehem är familjehem som varit hos oss länge och som har uppdrag endast från oss som organisation. Vi har dessutom en mycket låg personalomsättning och en del av oss har varit med ända sedan starten. Familjehemmen känner oss och vi känner dem!

Närvaro; Vi har som organisation valt att finnas nära våra familjehem. Nära både geografiskt men också med den innebörden att vi träffar våra familjehem ofta. Över 74 % av våra familjehem når vi inom 30 minuter och över 92 % når vi inom 60 minuter. Den längst resan vi har är 2 h och där har vi satt vår maxgräns för vad vi tycker är rimlig restid för att vi ska kunna hålla kvalitet. Vi träffar våra familjehem ofta flera gånger i månaden men vi har som minimigräns att familjehemmen ska ha en egen träff hemma med sin konsulent minst 1 gång per månad. Mellan dessa träffar pratar man såklart i telefon och informerar varandra om hur situationen ser ut.

Tillit; För oss är det oerhört viktigt med en hög tillit mellan uppdragsgivare och oss som uppdragstagare. Men lika viktigt är det att familjehemmen känner tillit för oss och vice versa. För att känna tillit krävs ärlighet, öppenhet och att man håller vad man lovar.

Till dig som uppdragsgivare tillhandahåller och erbjuder vi:

  • Familjehem, utredda och djupintervjuade och som också genomgått vår grundutbildning
  • Dygnet runt-jour av våra konsulenter
  • Ekonomi och administration
  • Handledning för våra familjehem, både i grupp men också enskilt
  • Utrustningsbidrag vid ny placering
  • Kontinuerlig utbildning minst två gånger per år för våra familjehem
  • Strukturerat arbete med barnets biologiska föräldrar ingår

 

Vill ni ha mer information om hur en familjehemsplacering med vägledande samspel med biologiska föräldrar kan se ut så kontakta:

Caroline Wendel
Verksamhetsansvarig
Telefon: 0122-26 10 29
E-post: caroline@familjehemscenter.nu

Målgrupp

Vår primära målgrupp är barn och unga upp till 21 år, enligt SoL samt LvU men har också möjlighet att ta emot unga föräldrar med barn. Vi har också jourfamiljer.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi arbetar inte med strukturerad behandling i egen regi. Vi har dock möjlighet att skräddarsy insatser tillsammans med Risingegårdens Behandlingshem. Sedan 2015 ingår det i vår dygnsavgift att vi på ett strukturerat sätt arbetar med barnets biologiska föräldrar under placeringen.

Övrig verksamhet

Vi har ett arbetsmaterial i form av två olika livsböcker som finns att köpa på vår hemsida och som är tillhjälp i all form av familjehemsvård.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...