afh-logo

Familj i Stockholm

Stockholms län
Kan ta emot idag
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Ensamstående kvinna, inga egna barn. Bor i en lägenhet i centrala stockholm och er ett rum ledigt för placering.

Talar svenska och engelska.

Aktuellt belastnings register finns!

Hoppetgruppen :
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vår behandlingsmetod KOBTIVA utformades under 1990-talet av Hansi Stafbom. Med stöd av 10 års erfarenhet och kontinuerlig utvärdering, skapades denna nya metod för behandling av ungdomar med sociala problem. KOBTIVA bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART). Flera metoder och strategier, som finns under paraplybegreppet KBT som t ex motiverande samtal (MI), beteendeanalys, konkreta och anpassade interventioner etc, har anpassats efter KOBTIVA® och används i träningen. De ungdomar vi arbetar med är väldigt sällan definitionsmässigt sjuka. Däremot har de inlärda beteenden och tankemönster som skapar problem både för dem själva och andra och vi har därför valt att kalla behandlingsmetoden, eller fortsatt träningsmetoden, för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA®, då vi menar att det på ett bättre sätt beskriver det arbete som ungdomsbehandling innebär, det vill säga att skapa, utveckla och öva tankar och beteenden och som en följd därav även förändra känslorna. KOBTIVA® är indelad i fyra olika perioder och inom dessa finns ett antal faser. Indelningen tydliggör behandlingens olika steg, skapar delmål och ökar möjligheten till korrigeringar om resultatet uteblir. Behandlingen börjar med en gedigen beteendeanalys, fortsätter med konkret träning av kognitiva mönster, strukturer och beteenden och avslutas med en successiv utslussning från Hoppet.

Vänligen vänta...