Svensk Skyddsplacering AB

Svensk Skyddsplacering AB

Beskrivning

Vi på Svensk Skyddsplacering erbjuder skyddade boenden i hela landet. Företaget har mångårig erfarenhet av personsäkerhet, riskanalyser och hotbildsbedömningar.
Vi använder oss av boendelösningar som är individ och uppdragsanpassade. Vi jobbar med individuella boenden och bredvidboenden. Insatser planeras i samråd med uppdragsgivaren och anpassas efter den placerades behov. 
Vi ombesörjer transport.

Vänligen vänta...