afh-logo

Erfaret familjehem med hemmavarande vuxna.

Södermanlands län
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Erfaret jour - och familjehem med stor kompetens, finns 1 mil utanför Nyköping. Kan erbjuda ett barn i åldern 5 - 12 år en plats i deras hus, i harmoniska, vackra omgivningar med naturen och havet kring knuten. Familjehemsföräldrarna har gedigen erfarenhet av barn och ungdomar från både arbete och privatliv. De har utflugna biologiska barn, barnbarn och arbetat inom skolans värld i många år. Familjehemspappan har tidigare varit rektor och familjehemsmamman är i grunden barnskötare och har arbetat inom förskola och skola. Familjen har även stor erfarenhet av placerade barn, bl.a. har de haft en uppväxplacering som har fungerat väl. I hemmet finns två hundar och en katt som alla fungerar väl med barn.

De har erfarenhet av att möta barn och ungdomar med diagnoser och särskilda behov, både från tidigare yrkesliv och via familjehemsplacering. De är vana att skapa struktur och ramar för barn som behöver det i kombination med mycket kärlek, värme och trygghet.

I dagsläget är de nyligen blivna pensionärer med mycket ork och energi. De har därmed mycket tid och kan ge stort engagemang vid en placering.

Familjehemmet är rutinerade, utbildade & konsulentstödda.

Utredning är gjord av Riande AB och Gävle kommun, finns att se.

Kan varmt rekomenderas!

 

Riande:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Riande AB erbjuder ett professionellt team med leg. psykolog, leg. psykoterapeut, socionom, sjuksköterska, beteendevetare samt behandlingspedagoger. Vi erbjuder psykologutredningar, evidensbaserat behandlingsarbete samt familjearbete.

Vi arbetar med konsulentstödda familjehem i Sörmland och Stockholm, till barn och ungdomar från 0 – 20 år. Vi utreder, utbildar och handleder familjehem samt för dialog med, och rapporterar till Socialtjänsten löpande. Våra familjehem är utredda och godkända och de allra flesta av dem är erfarna sedan tidigare.

Fokus under en placering ligger på att ge barnet/ungdomen en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna. Samt att stärka nätverket kring den unge. Med det som grund kan man sedan jobba vidare med Socialtjänstens vårdplan och dess målområden kring den enskilde.Våra familjehem har olika bakgrund när det kommer till utbildning, yrkestillhörighet, kultur – och språktillhörighet. Därmed har våra familjehem olika spetskompetenser kulturellt, språkligt och kunskapsmässigt för att kunna ta emot olika slags barn och ungdomar. En mycket viktig del i vårt arbete är således att se till det enskilda barnets behov så pass väl att det är möjligt att kunna matcha barnet med rätt familj.

Familjehemmets primära uppgift är att erbjuda det familjehemsplacerade barnet/ungdomen trygghet. Familjehemmet behöver därför ha både tid och utrymme, inte minst känslomässigt, för att ge det placerade barnet bästa förutsättningar till att knyta an och få en gynnsam personlig utveckling. Stödet kring familjehemsarbetet ser ut på följande sätt: Vi erbjuder våra familjehem professionell individuell handledning varannan vecka samt grupphandledning var 6:e vecka. Familjehemskonsulenter har regelbunden kontakt med familjehemmen och nås på jourtelefon 24 timmar om dygnet.

Utbildningen “Ett hem att växa i” ingår för alla familjehem som är anslutna till Riande AB. Vi erbjuder utöver det även temaföreläsningar och vidareutbildningar, efter familjehemmens behov och önskemål. På sommarlov erbjuds minst en aktivitet för ungdomarna placerad i våra familjehem, vi har bland annat anordnat sommarskola samt ett veckolångt sommarläger varje sommar. Riande AB har som vision att skapa en miljö som är så nära ett hem man kan komma. Familjehemmen är en viktig del av barnens/ungdomarnas vardag, därför arbetar Riande ständigt med utbildning och handledning av familjehem.

Vi betonar vikten av att bygga upp en tillit samt tillhandahålla barnen/ungdomarna med de verktyg de behöver för att kunna fungera i samhället, allt utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi erbjuder ungdomar möjlighet till utveckling, självständighetsträning och vägledning i det svenska samhället. Detta sker genom stabila och trovärdiga relationer samt fasta och återkommande strukturer med individuellt formulerade målsättningar. Vid behov stöd i traumabearbetning.

Riande AB gör även psykologutredningar efter överenskommelse. Det finns också tillgång till kognitiv beteendeterapi för både familjehem och ungdomar med behov. Detta genomförs av familjehemskonsulent med steg 1 utbildning eller av leg.psykoterapeut och ingår i vårdavgiften.

Vänligen vänta...