afh-logo

Svensk/arabisktalande jour - och familjehem

Södermanlands län
Kan ta emot idag
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Utrett, konsulentstött familjehem finns i lugnt och naturnära bostadområde i Oxelösund. Familjehemmet består av en ensamstående kvinna som erbjuder en plats åt ett barn eller ungdom med psykosocial problematik, i åldern tio år och uppåt. Familjehemmet har stor erfarenhet av barn och ungdomar sedan tidigare. Hon har fem vuxna söner som alla flyttat hemifrån, och hon arbetar som studiehandledare till nyanlända ungdomar inom skolans värld sedan många år tillbaka. Hon har en lärarexamen från Dubai, där hon bott tidigare. Sen hon kom till Sverige år 1990 har hon studerat mycket, bla omvårdnadsprogrammet, barn – och fritid samt språk.

Familjehemsmamman bor i ett nyrenoverat radhus på lummig gata med havet som granne och har gott om utrymme för att ta emot ett barn. Familjehemmet har även generöst med tid för att ta emot ett barn/ungdom. Kan ta emot med kort varsel.

Riande:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Riande AB erbjuder ett professionellt team med leg. psykolog, leg. psykoterapeut, socionom, sjuksköterska, beteendevetare samt behandlingspedagoger. Vi erbjuder psykologutredningar, evidensbaserat behandlingsarbete samt familjearbete.

Vi arbetar med konsulentstödda familjehem i Sörmland och Stockholm, till barn och ungdomar från 0 – 20 år. Vi utreder, utbildar och handleder familjehem samt för dialog med, och rapporterar till Socialtjänsten löpande. Våra familjehem är utredda och godkända och de allra flesta av dem är erfarna sedan tidigare.

Fokus under en placering ligger på att ge barnet/ungdomen en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna. Samt att stärka nätverket kring den unge. Med det som grund kan man sedan jobba vidare med Socialtjänstens vårdplan och dess målområden kring den enskilde.Våra familjehem har olika bakgrund när det kommer till utbildning, yrkestillhörighet, kultur – och språktillhörighet. Därmed har våra familjehem olika spetskompetenser kulturellt, språkligt och kunskapsmässigt för att kunna ta emot olika slags barn och ungdomar. En mycket viktig del i vårt arbete är således att se till det enskilda barnets behov så pass väl att det är möjligt att kunna matcha barnet med rätt familj.

Familjehemmets primära uppgift är att erbjuda det familjehemsplacerade barnet/ungdomen trygghet. Familjehemmet behöver därför ha både tid och utrymme, inte minst känslomässigt, för att ge det placerade barnet bästa förutsättningar till att knyta an och få en gynnsam personlig utveckling. Stödet kring familjehemsarbetet ser ut på följande sätt: Vi erbjuder våra familjehem professionell individuell handledning varannan vecka samt grupphandledning var 6:e vecka. Familjehemskonsulenter har regelbunden kontakt med familjehemmen och nås på jourtelefon 24 timmar om dygnet.

Utbildningen “Ett hem att växa i” ingår för alla familjehem som är anslutna till Riande AB. Vi erbjuder utöver det även temaföreläsningar och vidareutbildningar, efter familjehemmens behov och önskemål. På sommarlov erbjuds minst en aktivitet för ungdomarna placerad i våra familjehem, vi har bland annat anordnat sommarskola samt ett veckolångt sommarläger varje sommar. Riande AB har som vision att skapa en miljö som är så nära ett hem man kan komma. Familjehemmen är en viktig del av barnens/ungdomarnas vardag, därför arbetar Riande ständigt med utbildning och handledning av familjehem.

Vi betonar vikten av att bygga upp en tillit samt tillhandahålla barnen/ungdomarna med de verktyg de behöver för att kunna fungera i samhället, allt utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi erbjuder ungdomar möjlighet till utveckling, självständighetsträning och vägledning i det svenska samhället. Detta sker genom stabila och trovärdiga relationer samt fasta och återkommande strukturer med individuellt formulerade målsättningar. Vid behov stöd i traumabearbetning.

Riande AB gör även psykologutredningar efter överenskommelse. Det finns också tillgång till kognitiv beteendeterapi för både familjehem och ungdomar med behov. Detta genomförs av familjehemskonsulent med steg 1 utbildning eller av leg.psykoterapeut och ingår i vårdavgiften.

Vänligen vänta...