afh-logo

Träning och hälsa och erf. av diagnoser

Södermanlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Utrett, jourhem finns i Stensund utanför Trosa, i vackert område med naturen runt knuten. Familjehemmet kan erbjuda en plats med eget rum på övervåningen. Bostaden är ett litet hus och har 4 rok, fördelat på två våningar. Familjehemmet består av en ensamstående kvinna med två vuxna söner och en dotter som flyttat hemifrån.

Familjehemmet önskar ungdomar från 15 år. En förutsättning för familjehemsplacering är att barnet är tillräckligt stor för att klara av att vara själv kortare stunder, då familjehemsmamman ibland arbetar natt. En ungdom som behöver stöttning/ en stödperson, motivation skulle passa här. Helene har stor erfarenhet av barn och ungdomar har sedan tidigare och erfarenhet av att arbeta med människor med olika diagnoser så som: ADHD, Bipolär, autismspektra, utvecklingsstörning. Har arbetat i flera år som kontaktperson inom LSS, med barn som varit gravt autistiska och har även arbetat som ledare i ett antal år för flickor 13-17 år med svåra problem.

Arbetar sedan många år inom social sektor med människor med behov. Vid sidan av sin nuvarande anställning som vårdare på ett korttidsboende, samt sitt arbete som kontaktperson, driver hon ett eget företag inom området för friskvård och hälsa.Familjehemsmamman tränar en del då det är ett stort intresse. Hon motiverar gärna en eventuell placerad ungdom till att följa med henne när hon tränar.

Egenskaper

·       Utrett, erfaret och konsulentstött

 • Fristående hus
 • Tätort, lantligt
 • Utflugna egna barn
 • Djurfritt
 • Svensktalande
 • Erfarenhet av olika diagnoser: bipolär, ADHD, autismspektra, utvecklingsstörning, kriminellt beteende
 • Tränar en hel del och använder sig av det i sitt arbete med ungdomar
 • Träning och hälsa

Problematik

 • Psykosocial problematik
 • Ensamkommande barn
 • Psykiatrisk problematik
 • Neuropsykiatrisk problematik

Riande:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Riande AB erbjuder ett professionellt team med leg. psykolog, leg. psykoterapeut, socionom, sjuksköterska, beteendevetare samt behandlingspedagoger. Vi erbjuder psykologutredningar, evidensbaserat behandlingsarbete samt familjearbete.

Vi arbetar med konsulentstödda familjehem i Sörmland och Stockholm, till barn och ungdomar från 0 – 20 år. Vi utreder, utbildar och handleder familjehem samt för dialog med, och rapporterar till Socialtjänsten löpande. Våra familjehem är utredda och godkända och de allra flesta av dem är erfarna sedan tidigare.

Fokus under en placering ligger på att ge barnet/ungdomen en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna. Samt att stärka nätverket kring den unge. Med det som grund kan man sedan jobba vidare med Socialtjänstens vårdplan och dess målområden kring den enskilde.Våra familjehem har olika bakgrund när det kommer till utbildning, yrkestillhörighet, kultur – och språktillhörighet. Därmed har våra familjehem olika spetskompetenser kulturellt, språkligt och kunskapsmässigt för att kunna ta emot olika slags barn och ungdomar. En mycket viktig del i vårt arbete är således att se till det enskilda barnets behov så pass väl att det är möjligt att kunna matcha barnet med rätt familj.

Familjehemmets primära uppgift är att erbjuda det familjehemsplacerade barnet/ungdomen trygghet. Familjehemmet behöver därför ha både tid och utrymme, inte minst känslomässigt, för att ge det placerade barnet bästa förutsättningar till att knyta an och få en gynnsam personlig utveckling. Stödet kring familjehemsarbetet ser ut på följande sätt: Vi erbjuder våra familjehem professionell individuell handledning varannan vecka samt grupphandledning var 6:e vecka. Familjehemskonsulenter har regelbunden kontakt med familjehemmen och nås på jourtelefon 24 timmar om dygnet.

Utbildningen “Ett hem att växa i” ingår för alla familjehem som är anslutna till Riande AB. Vi erbjuder utöver det även temaföreläsningar och vidareutbildningar, efter familjehemmens behov och önskemål. På sommarlov erbjuds minst en aktivitet för ungdomarna placerad i våra familjehem, vi har bland annat anordnat sommarskola samt ett veckolångt sommarläger varje sommar. Riande AB har som vision att skapa en miljö som är så nära ett hem man kan komma. Familjehemmen är en viktig del av barnens/ungdomarnas vardag, därför arbetar Riande ständigt med utbildning och handledning av familjehem.

Vi betonar vikten av att bygga upp en tillit samt tillhandahålla barnen/ungdomarna med de verktyg de behöver för att kunna fungera i samhället, allt utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi erbjuder ungdomar möjlighet till utveckling, självständighetsträning och vägledning i det svenska samhället. Detta sker genom stabila och trovärdiga relationer samt fasta och återkommande strukturer med individuellt formulerade målsättningar. Vid behov stöd i traumabearbetning.

Riande AB gör även psykologutredningar efter överenskommelse. Det finns också tillgång till kognitiv beteendeterapi för både familjehem och ungdomar med behov. Detta genomförs av familjehemskonsulent med steg 1 utbildning eller av leg.psykoterapeut och ingår i vårdavgiften.

Vänligen vänta...