Föreningen Framtidståget

Föreningen Framtidståget

Beskrivning

Föreningen Framtidståget bildades 1997. Vi är en idéburen och professionell verksamhet med människan i fokus. Vi bedriver psykosocialt arbete och familjehemsvård, samt internationella projekt. Vi vill bidra till samhällsnytta och vara en kreativ kraft inom behandling och förändringsarbete. Vi föregår själva med gott exempel och vi bemöter alla lika respektfullt. Hos oss är alla välkomna, oavsett bakgrund. Vi odlar en medvetenhet om det intersektionella perspektivets betydelse och eftersträvar mångfald i vår personalgrupp. Framtidståget vill erbjuda alla människor möjligheten att ta makten över sitt liv och sin framtid.

Målgrupp

- Barn och ungdomar från 0–17 år.

- Barn och ungdomar med missbruk-, neuropsykiatrisk-, kriminell-, och psykiatrisk problematik.

- Ensamkommande barn och ungdomar

- Förälder- och barnplaceringar

- Hedersrelaterad våld

- Skyddsplaceringar

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Utöver familjehemsvården erbjuder Föreningen Framtidståget behandlingsinsatser som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med metoder som kognitiv beteendeterapi, schematerapi, motiverande samtal, strukturell familjeterapi, KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid barnmisshandel) och andra evidensbaserade behandlingsmetoder.Våra behandlingsinsatser bygger på forskning och beprövad erfarenhet. 

Flera av våra behandlare har grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi. Vi är socionomer, legitimerade psykologer, alkohol- och drogterapeuter samt MI-rådgivare. Vi har dessutom särskild språk och kulturkompetens. 

Övrig verksamhet

KP och KKP:

Vi kan erbjuda kvalificerade kontaktpersoner och kontaktpersoner med olika bakgrund, kultur och språk. Det stöd vi kan erbjuda beror på situationen, behovet och ålder.

Vi jobbar med:

  • Ungdomar som befinner sig i en riskzon: kriminalitet, droger, fel umgängen
  • Hedersutsatta ungdomar
  • Våldsutsatta ungdomar
  • Ensamkommande: vi har stor erfarenhet med ungdomar från Nordafrika som missbrukar och har ett självskadebeteende på grund av trauma orsakat av ett liv på gatorna. Vi jobbar även med andra nationaliteter.
  • Övervakade umgängen

Vi arbetar nära ungdomen och tillsammans gör vi en kartläggning över ungdomens behov och mål. Vi är utbildade inom MI och använder oss av den som metod för att ungdomen ska uppnå sina mål med stöd och hjälp av oss.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...