UngArt

UngArt

Beskrivning

Våra konsulentstöda jourfamiljer, familjehem och förstärkta familjehem finns i Skåne i städer som Malmö, Landskrona, Eslöv, Trelleborg,Staffanstorp, Lund m fl. Familjehemmen har varierande kulturell, språklig och etnisk bakgrund och kan ta emot ett eller flera barn, språken som talas förutom Svenska är Dari, Farsi, Pashto, Arabiska, Engelska, Somaliska,Serbokroatiska,Albanska m. fl. Familjehemmen utbildas av UngArt och handleds regelbundet. Vid behov erbjuds ungdomscoacher för att stödja ungdomarna i skolarbetet och på fritiden.Ensamkommande barn erbjuds Svenskundervisning i väntan på skolplats. Uppdragsgivaren får regelbundna uppföljningsrapporter. Ramavtal finns.     

Målgrupp

Barn och ungdomar 0-18, psykosocial problematik, ensamkommande flyktingbarn, varierande språk, kultur och etnisk bakgrund.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Pedagogisk handledning utifrån genomförandeplanen, tillämpad beteendeanalys och KBT, ART, T4C, träning av känslokontroll och sociala färdigheter.

Övrig verksamhet

Öppenvård för ungdomar med psykosocial problematik, kriminalitet, aggressivt beteende, missbruk, mm. Grundskola (friskola) för barn åk 6-9 med olika problembeteenden och brister i skolarbete.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...