Vitisa

Vitisa

Beskrivning

Vitisa startades av Erica Müller och Hanna Lindström, tidigare kollegor från ungdomsvården. Med erfarenheter av LVU-, LSU- och LSS-placeringar samt familjebehandling och familjehemsvård - konsulentstödd och kommunal. 
Vi har utbildning i bl.a. socialt behandlingsarbete, ART, KBT, ACT, MI, missbruksprogram, kriminalitetsprogram och olika metoder i familjearbete. 

 
 
Vår idé

Att skapa ett omfattande register av extraordinära familjehem. Med extraordinära familjehem menar vi att familjerna lämnat registerutdrag, intyg och övriga referenser i större omfattning än  vad som idag vanligtvis krävs. 
 

 
 

I dagsläget är det ett skriande behov av starka, sunda och väl fungerande familjer med olika etniska bakgrunder, som kan tänka sig att ta emot familjehemsplaceringar för såväl kort som lång tid. 

 

Vår idé är att på ett snabbt och enkelt sätt kunna förmedla familjehem till de organisationer som är i behov av att placera ett barn, en ungdom eller en vuxen. Det kan exempelvis vara socialtjänsten i en kommun, migrationsverket, kriminalvården eller andra privata aktörer som behöver familjehem.

Våra familjehem

Vänligen vänta...