Shoma familjehemsvård

Shoma familjehemsvård

Beskrivning

Shoma familjehemsvård värnar om de människor som på ett eller annat vis lämnats utanför samhället eller sin egen familj. Shoma familjehemsvård hjälper människor att hitta tillbaka till samhörighet, mening och en vardag med syfte och en strävan mot att uppnå personliga mål. Shoma är en verksamhet som tillhandlahåller: Familjehem, konsulentstödd familjehem, jourhem, skyddsplaceringar samt kontakt personer på uppdrag av socialtjänsten.

Shoma arbetar främst med att bereda hem för personer som av olika anledningar behöver ett nytt hem. Vi har som ambition att förse utsatta personer med trygghet och stabilitet samt möjlighet till utveckling som de behöver för att känna mening och samhörighet.

Shoma familjehemsvård arbetar utifrån konkreta indiviuella mål som upprättas tillsammans med den placerade och med uppdragsgivaren som oftast är socialtjänsten inom någon av de kommuner som vi samarbetar med. Uppföljningar av insatser och planeringen sker med regelbundna och kort intervaller för att säkerställa att den placerade är på rätt väg för att uppnå målen.

Vi arbetar utifrån antagandet om att tydlighet och struktur i vardagen är avgörande förutsättningar för att den placerade ska kunna lyckas med sitt mål. Vid sidan av rutiner så utgår vi från att kost och träning är något som minst är lika viktigt för att kunna föra ett hälsosamt liv och därigenom kunna uppnå de uppsatta målen för den placerade.

Shomas familjehem väljs med stor omsorg och kartläggs samt utreds för att kunna få till optimal matchning med de förfrågningar om placering som inkommer till verksamheten, Shoma har ett stort utbud av familjehem för att kunna tillgodose olika behov hos de placerade.

Familjerna är belägna i Uppsala, Tierp, Söderfors, Enköping, Stockholm, Gävle, Borlänge, Heby, Falun.

 

Målgrupp

Barn och ungdomar mellan 0-21 år.                                                                          

Barn och ungdomar mellan 0-21 år med olika problematik(droger) olika diagnoser( Autism, ADHD,ADD etc)

Mamma barn placering.

Hedersrelaterat

Skyddsplaceringar.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Utredning enligt Kälvesten

Individuell handledning

MI

KBT

 

Bedömningsmetod:

PATRIARK: vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld

SARA:SV bedömning av risk för upprepat partnervåld 

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...