Alternatus

Alternatus

Beskrivning

Om Alternatus

Alternatus ska med sin kvalitativa vård vara tydligt marknadsledande i Sverige, med metod och kvalitet i det främsta ledet. Med evidensbaserade metoder ständigt utbilda, motivera och handleda familjehem, det leder till attraktiva vårdplatser hos Alternatus.
Alternatus är alternativet till riskkapital ägda vårdbolag.
 
Vi erbjuder socialtjänster i landet förstärkta familjehem och boendestöd/utsluss för ensamkommande flyktingar och andra ungdomar som ska vidare från HVB-hem, små barn och även förälder/barn plalceringar. Vi skräddarsyr varje placering utifrån önskemål och behov. Kan erbjuda tex utredning, ART, KBT och andra former av behandling.
 
Alternatus ägs idag av Christer Lööv som tidigare startat Staffansbogruppen och Scientum.
Christer började inom vården 1993 på Bärby Ungdomshem som behandlingsassistent, startade 1994 egna verksamheter med inriktning mot ungdomar med kriminalitet och missbruksproblem.
 
"Jag tror helt enkelt inte på att ekonomi ska styra ett behandlingshem, det blir kortsiktiga lösningar som inte tar hänsyn klienter, personal eller metoder. "
Christer Lööv
 

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...