Domiga

Domiga

Beskrivning

Domiga har varit verksamma inom familjehemsvård och behandling i 25 år.

Vi arbetar med ett helhetstänk där varje insats inkluderar alla dimensioner som kan påverka utvecklingen hos klienten. Det optimala boendet för barn och unga är att få bo kvar hos sin biologiska familj och vi erbjuder program för detta genom Hemmaplanen.

Om det inte är möjligt att bo kvar hemma erbjuder vi olika konsulentstödda familjehemslösningar. Familjehemmen är utredda enligt en modifiera variant av Kälvesten och får kontinuerlig utbildning på våra obligatoriska månatliga träffar. 

Vi erbjuder vårdplatser med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

 

Målgrupp

Barn och ungdom Ensamstående mammor med barn Ensamkommande flyktingbarn

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Miljöterapi hos förstärkta familjehem Coachande samtal med utbildad personal Missbruksbehandling Personlighetsutvecklande terapi av legitimerade psykoterapeuter, speciellt för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...