Utslussen Vård AB

Utslussen Vård AB

Beskrivning

 

Familjehemsvård

Utslussen erbjuder familjehemsvård till barn/ungdomar/vuxna som behöver ett boende i en trygg miljö, där just den trygga boendemiljön skapar förutsättningar för en bra utveckling och välbefinnande hos vårdtagaren.

Utslussen Vård AB erbjuder två typer av familjehemsvård, ordinarie familjehemsvård och kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Om utredning av våra familjehem: Vi utreder våra familjehem enligt den Nya Kälvestensintervjun som är en halvstrukturerad intervju med ett perspektiv på tre generationer (genogram/familjekarta) där fokus ligger på anknytning, mentalisering och affekter. Stor vikt läggs på hur den intervjuade berättar sin historia. Intervjun skall påvisa förmåga till kontakt- och relationsskapande, och analyseras av en oberoende utbildad analytiker med gedigna kunskaper inom anknytning, mentalisering och affekter. Utredningsmetoden är anpassad till Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument av familjehem (Bra-fam) och även till BBIC. I övrigt följer Utslussen Socialstyrelsens rekommendationer beträffande utredning av våra familjehem.

Vänligen vänta...