Curativa

Curativa

Beskrivning

Konsulentstödd verksamhet med två erfarna familjhem. För närvarande sex platser, med tre i varje hem. Ring och fråga om plats, vilket kan variera över tid. !

Målgrupp

Ungdomar som hamnat utanför systemet, utsluss efter behandlingshem och ungdomar som behöver få upprätta en stadig grund för ett självständigt liv. Ungdomar som varit arbetslösa länge, kanske hamnat i utanförskap. Pojkar som hamnat i kriminalitet och/eller flickor med självskadebeteénde. Vi tar även emot ensamkommande flyktingar.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Konsulentstödd familjehemsvård med erfarna familjehem som får kontinuerlig handledning. Systemisk grund med kognitiv och miljöterapeutiskt inriktning. Se hemsidan: www.curativa.se , under fliken familjehemsvård.

Övrig verksamhet

Handledning/konsultation/utredning inom socialt arbete

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...