afh-logo

Två erfarna hem med olika typer av boenden.

Östergötlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Vi har två hem i organisationen. Båda i Östergötland. se hemsidan www.curativa.se

Båda hemmen har mycket resurser och är erfarna familjhem. Tar emot ungdomar pojkar och flickor 16 år och uppåt. Mindre barn kan komma ifråga. Nu tar de även emot ensamkommande flyktingar.

Curativa:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Konsulentstödd familjehemsvård med erfarna familjehem som får kontinuerlig handledning. Systemisk grund med kognitiv och miljöterapeutiskt inriktning. Se hemsidan: www.curativa.se , under fliken familjehemsvård.

Vänligen vänta...