afh-logo

Bengali och Hindutalande familjehem, Bandhagen

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem bestående av ett par med två hemmavarande barn och ett barn som flyttat ut. Barnen som bor hemma är födda 95 och 10. De bor in en lägenhet om 4 rok, ledigt rum finns att tillgå. Familjehemsmamman jobbar heltid på boende för barn och ungdomar med utvecklingsstörningar sedan 18 år tillbaka och har således gedigen erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Familjehemspappan arbetar hemifrån då han driver eget företag. Familjen har tidigare varit familjehem till en ensamkommande ungdom. Aktiv och engagerad familj med mycket tid och engagemang att erbjuda. 

Ung Destination:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Ung Destination tillhandahåller konsulentstödda jour- och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar med psykosocial problematik. Vi rekryterar, gör grundliga utredningar, utbildar samt handleder våra jour- och familjehem. Verksamheten utgår från systemteoretiskt perspektiv, BBIC samt KASAM i sitt dagliga arbete. Utformning, frekvens och innehåll i den handledning och utbildning som våra familjehem tillhandahåller utgår från aktuellt uppdraget med dess unika behov och vi erbjuder stor flexibilitet i våra tjänster. Stor del av handledningen syftar till att stötta och vägleda familjehemmet i att kunna bemöta barnet eller ungdomen på ett konstruktivt sätt när utmaningar uppstår, att kunna upprätthålla regler och rutiner trots svårigheter samt att som familjehem kunna skapa en god och varm relation till barnet eller ungdomen. Förutom handledning så jobbar även våra familjehemskonsulenter med att avlasta familjehemmet från externa kontakter för att familjen således ska kunna lägga all sin fokus på barnet eller ungdomen med utökad uthållighet. Vi är även behjälpliga med samordning av insatser och kontakter i barnet eller ungdomens nätverk. Vi erbjuder även stödsamtal och motiverande samtal vid önskan. För verksamhetens kvalitetsarbete vänligen se bifogad kvalitetsplan.

Vänligen vänta...